İş Süreçleri Yönetimi E-Flow | İş Süreçleri Yönetimi

E-Flow BPM

Tüm satış departmanları iyi bilirler ki, başarıya açılan kapının anahtarlarından birisi; fırsatları, temasları ve fiyat tekliflerini izleyen kapsamlı bir sistemdir.

Detaylı Bilgi

Belge Onaylama ve Yönlendirme

Belge yönlendirme, inceleme ve onay için kullanıcılar tarafından geleneksel iş sorunları arasında yer almıştır. Belgeler kayboldugu zaman personelin şahsi sorumluluğu yoktur ve bu süreç malesef çok uzundur.

Detaylı Bilgi

Süreç Yönetimi Sistemi

E-Flow’un Özellikleri Sayesinde Verimliliği Artırın
ve
Operasyonel Hataları Unutun

Departmanların kendilerine özgü onay grupları, kontrol listeleri ve çeşitli alanlarda veri doğrulama işlemleri vardır. Pek çok durumda bu işlemler, siberuzayda dolaşan bir e-posta zinciri.

 • Belge Onayı
 • Avans Talebi
 • Fatura Onayı
 • IK Süreç Onayı
 • Satın Alma Talep Onayı
 • Masrafların Raporlanması
 • İzin Talebi

Süreç Yönetimi Sistemi

Kendine özgü her bir iş için, uyarlanabilir iş sıralaması ve iş akışı.

İşleminiz tam olarak ne ise ve ilgili her görevden kim sorumlu ise onu yönlendirerek tasarlarsınız. Bir sonraki görevin gerçekleşebilmesi için, iş sıralaması sistemdeki her bir görevin tamamlanması gerekir.

Anlık bildirimlerle kontrol sizde.

Her işin zamanında yapılmasını sağlamak üzere her bir görevin ne kadar sürede yapılmasını atayabilir ve o birimin yöneticisine süresi geçen görevlerle ilgili bildirimler gönderebilirsiniz.

Süreçlerin her aşamasına rahatça ulaşın..

Onay işi sıralamasının her aşamasında, ekibin herhangi bir üyesi sistemde oturum açabilir ve her onay ve her görevin anlık durumunu görebilir.

E-Flow Belge Onaylama ve Yönlendirme Yazılımı

E-Flow ile belge ekleme, inceleme, yönlendirme ve onaylama ihtiyaçlarınızı çok kısa bir zamanda hayata geçirebilirsiniz. Her çeşit belge veya dosya inceleme ve onay için yönlendirilebilir ve eklenebilir.

Hızlı, kolay ve uygun fiyatlı belge yönlendirme ve onay yazılımı... 45 gün ücretsiz deneme programımıza kaydolarak kendi belge onay sisteminizi ne kadar hızlı ve kolay yaratabileceğinizi keşfedin. Başlamanıza yardımcı olmak için, size çeşitli şablonlarda kullanılan "Başlangıç Kitleri" sunuyoruz. Bu deneme sürecinde sizin için atanan iş süreci uzmanımız da bizzat bu süreçte yanınızda!

Satınalma ve Talep Yönetimi

E-Flow, şirketlere satınalma yönetimi süreçlerinin tam yaşam döngüsünün otomasyonu için merkezi bir platform sunar.

E-Flow Satınalma ve Talep Yönetimi modülü, şirketlere satınalma yönetimi süreçlerinin tam yaşam döngüsünün otomasyonu için merkezi bir platform sunar. E-Flow, satınalma departmanlarının hem stratejik projeler hem de günlük etkinlikler için talepleri kolayca toplamasını, önceliklendirmesini ve yerine getirmesini sağlar. Şirket içinde mal ve hizmetlerin akışını yönlendirir; teklifler, siparişler, sözleşmeler ve tedarikçiler gibi satınalma süreciyle ilgili tüm verileri yönetir. Satınalma departmanları, istekler için yanıt sürelerini kısaltırken operasyonel maliyetleri azaltarak kullanıcılarla verimli şekilde iş birliği yapabilir.

Etkin bir satınalma yönetim süreci, satınalma personeli tarafından kullanılmak üzere tedarikçilerin fiyat ve teslimat koşulları ile ilgili performanslarını incelemeye yarayan üstün nitelikli uygulamalar sunar ve olumsuz koşullar ile karşılaşılması durumunda satınalma personelinin gerekli önlemleri alabilmesine imkan tanır. Satınalma personelinin bilinçli karar verebilmesine ve personelin, tedarik süreç döngüsü boyunca denetimi elinde bulundurmasına destek sağlar.

Sürüm, fiyatlandırma ve teslimat süreleri gibi unsurlara dayalı karşılaştırma yapabilme kabiliyeti, satınalma personelini pazarlık yürütebilmek için etkin bilgilerle donatır ve ölçek ekonomileri avantajlarının kurum tarafından kullanılabilmesine fırsat tanır.

E-Flow’un üstün niteliklere sahip geriye yönelik izleme özellikleri, satınalma talebinde bulunan personelden, ilgili sipariş emrini karşılayan tedarikçinin kimliğine dek, satınalma faaliyetlerinin bir uçtan diğerine takibini kolaylaştırır.

Etkin Satınalma için Bütünleşik Mimari.

Esnek parametre kullanımı ile müşterilere has özel işlemler gerçekleştirilebilir. Bütünleşik sistem mimarisi, ileri düzeyde satınalma özelliklerini mümkün kılar ve malzeme, hizmet satınalımlarıyla ilgili bilgiler kurum içerisindeki ERP sistemi ile tam entegre çalışır.

E-Flow İş Akış ve Süreç Yönetimi

Prosedürler, mevcut dosyalar... Hangi işin, ne zaman, kim tarafından yapıldığını gösteren döküman ve evraklar... Teoride kulağa çok iyi geliyor. Gerçekte ise, tüm bunlar birilerinin masasında gömülmüş bekleyen koca bir dosya yığınıdır. Kayıp bir evrak... Atlanmış bir adım... Ertelenen ya da daha kötüsü hiçbir zaman yapılmayan işler. Bunun sonucu olarak kaçırılmış fırsatlar, kaybedilen satışlar, zaman kaybı ve belki de daha kötüsü... Sizin şirketinizin gerçeğide bu olabilir mi?

İş akışınızı yönetmek zor bi iş olabilir. İşte bu nedenle, her büyüklükte pek çok firma, yardım istemek için yüzlerini E-Flow’a çevirdiler. E-Flow, iş akışınızı bir merkezde toplayan hızlı, kolay ve uygun fiyatlı bir çözümdür. Süreçlerinizi; tutarlılık,verimlilik ve hesap verilebilirlik üzerine yapılandıran otomatik bir sistemle yönetmenize yardımcı olur. Ayrıca, her şirketin gereksinimleri birbirinden tamamiyle farklı olduğundan, çeşitli uygulamara yanıt verebilecek standart başlangıç paketi ve süreçlerinizi tasarlamanız için kullanması kolay süreç tasarımcısını içeren bir iş akış sistemi geliştirdik.

E-Flow Şirketinize Nasıl Yardımcı Olabilir?

Verimlilik Artışı

Hesap Verilebilirlik

Görevlerin zamanında tamamlanması

Süresi geçmiş görevlerin kontrol altına alınması

Tüm şirket süreçlerini tek bir noktadan izleyebilme


E-Flow İş Akış ve Süreç Yönetimi

Bir görevin nerede olduğunun, o görevin sorumlusunun kim olduğunun ve işin yapılıp yapılmadığının takibi için koridorlarda dolaşılan günler artık çok geride kaldı. E-Flow ile birlikte sorular, tahminler ve gizlenme artık yok. Bir işin tamamlanıp tamamlanmadığını E-Flow size söyler. Bir sonraki adımın kimde olduğunu otomatik olarak kontrol edip bulur ve görevlendirmeyi sizin yerinize yapar. Kısacası bilmeniz gereken herşeyi size rapor halinde sunar. O halde, aşağıdaki departmanlarınızda ve benzerlerindeki süreçlerinizde E-Flow’u kullanabilirsiniz.

 • İnsan Kaynakları
 • Satış ve Dağıtım
 • Etkin Tedarik Zinciri Yönetimi
 • Üretim ve Planlama
 • Satın Alma
 • Finans Yönetimi
 • Müşteri İlişkileri
 • Proje Yönetimi

E-Flow BPM İş Akışı ve Süreç Yönetim Sistemi